fbpx
Special Drive
Hodnocení
Jakub Štern
Subaru BRZ
Neveklov
28.7.2019
Cíl
Sportovní svezení na okresce
Zvládnuté
 • Ohleduplnost

  Dbejte na bezpečný rozestup a vnímejte své okolí. Důležité je vždy předvídat možné situace v provozu a nevytvářet svým chováním stresové situace pro ostatní.

 • Jistota

  Jedním ze znaků, že má řidič jízdu pod kontrolou, je jeho jistota za volantem. Je potřeba řídit tak, abyste nezmatkovali, zůstávali v klidu a vzbuzovali důvěru u spolujezdců. Pokud vám to nejde, pravděpodobně potřebujete ubrat na rychlosti. Nedávejte najevo pocity z jízdy, ani nehodnoťte svou jízdu nahlas. To vám pomůže zůstat ledově klidní.

 • Plynulost

  Při řízení je občas potřeba dělat vše rychle, ale nikdy zbrkle. Je důležité neškubat s volantem, ani když potřebujete rychle měnit směr. Pohyby musí být sice rychlé, ale plynulé. Ani plyn nepřidávejte prudce. Snažte se naladit na auto, které řídíte a udržujte si rytmus. Přejít na článek >

 • Správná pozice za volantem

  Dodržujte následující body, pokud to sedačka a volant v autě a rozsah jeho nastavení umožňuje:

  1) Při plně vyšlápnuté spojce musí být noha lehce pokrčená.
  2) Opěradlo sedačky a volant nastavujte v takové kombinaci, aby byl úhel v lokti o málo větší než 90 stupňů, ve chvíli, kdy jsou ruce položené na ramenech volantu (třetí a devátá hodina).
  3) Vršek opěrky hlavy by měl být na úrovni temene hlavy, aby poskytla oporu pro případný náraz zezadu. Snažte se nesedět blíže ke stropnici než na šířku 4 prstů.

  Přejít na článek >

 • Naklánění hlavy do zatáček

  Hlavu v autě nenaklánějte. To totiž zkresluje perspektivu. Výjimkou je jen chvíle, kdy se řidič potřebuje vyklonit ze sedačky, aby viděl přes sloupek karoserie do ostré zatáčky.

 • Pozice rukou na volantu

  Volant je nejlepší držet na ramenech (třetí a devátá hodina), protože v této pozici máte největší rozsah pohybu při zatočení. Navíc mají ruce kontakt s rameny volantu a nestojí v cestě airbagu při autonehodě. Přejít na článek >

 • Palce na ramenech volantu

  Palce stačí mít jen volně na ramenech volantu a to nejen na rovince, ale zejména v zatáčce, čímž získáváte lepší zpětnou vazbu od předních kol. Palce ale za ramena volantu neohýbejte a nepoužívejte je k zatáčení. Tím byste totiž používali tažnou ruku. Přejít na článek >

 • Uvolněné ruce

  Volant držte zlehka a sílu používejte jen pokud je to nezbytně nutné. Zatnuté ruce zkreslují informace o chování auta, znemožňují uvolněnou jízdu a jsou překážkou k jemnému ovládání volantu. Přejít na článek >

 • Tlačná ruka

  Při zatáčení je dominantní tlačná ruka. Dává totiž lepší oporu o sedačku a je po celou dobu otočení volantu v kontaktu s věncem, zatímco tažná ruka nedává oporu a fyzicky ji není možné udržet celou plochou na volantu. Přejít na článek >

 • Ručkování

  Ručkování úzce souvisí se správným pohledem. Pro správné ručkování je nutné se dobře dívat vpřed a správně zvolit jeden z typů ručkování podle úhlu zatáčky:

  1) Křížení rukou až o 180 stupňů.
  2) Tlačná ruka pouští volant a zůstává na volantu na obvyklém místě, otočení volantem tažnou rukou o 90 stupňů, tak aby spodní část volantu dojela k tlačné ruce, uchopení tlačnou rukou a zatáčení.
  3) Přeručkovat (při parkování, otáčení na malém prostoru apod.) případně pouštět volant (při driftování). Přejít na článek >

 • Řazení

  Mezi převody 2-3 a 4-5 a opačně řaďte šikmo. Nikdy ne vpřed/dozadu – do strany – vpřed (tzv. za roh, ať nehrozí riziko zařazení špatného převodu).

 • Spojka na jedničku

  Spojku si našlápněte přes špičku, poté podle rozsahu spojkového pedálu buď ihned opřete patu o koberec nebo ji kousek posuňte vzduchem a pak opřete o podlahu. Nechte spojkový pedál klouzat o podrážku až do záběru. V patě opřené o zem máte větší oporu i cit, než když jí držíte ve vzduchu.

Zlepšit pro příště
 • Pohled

  Pro bezpečnou jízdu potřebujete vnímat nejen nejbližší okolí silnice, ale i širší prostor. Při průjezdu zatáčkou je nutné se dívat přes 3 důležité body:

  1) Koukat na celý brzdný úsek, jakmile se přibližujete k místu brzdění.
  2) Ve chvíli, kdy začínáte brzdit, pohled plynule přesouvat přes vrchol (tzv. apex) do zatáčky.
  3) Při přiblížení k apexu už musí pohled směřovat do nadcházející zatáčky, nebo na rovinku za zatáčkou. Přejít na článek >

 • Držení řadící páky

  Řadicí páku držte sevřenými prsty. Netlačte ji jen dlaní, nebo hranou dlaně a ani ji netahejte dvěma prsty.

 • Práce s pedály v zatáčce

  Během průjezdu zatáčky nepoužívejte plyn, nebo brzdu, několikrát. Nástup plynu by měl být buď plynulý a neměl by polevovat. Některé zatáčky je možné projet na konstantní plyn bez polevení. Brzdná síla musí při vjezdu do zatáčky plynule polevovat.

 • Meziplyn

  Spojku vyšlapujte dvakrát a plyn přidávejte po prvním puštení spojky. Tak roztočíte i synchrony a řazení bude hladší. Postup pro podřazení je následující: uberte plyn - vyšlápněte spojku - vyřaďte vyšší převod na neutrál - pusťte spojku - přidejte plyn (srovnejte otáčky pro nižší převod) - vyšlápněte spojku - zařaďte nižší převod - pusťte spojku.

  Tento jednoduchý meziplyn bez brzdění je důležité natrénovat, než začnete pravou nohou ovládat brzdu i plyn zároveň. Získáte tak cit pro otáčky a budete automaticky dvakrát vyšlapovat spojku levou nohou. Přejít na článek >

 • Pozice pravé nohy

  Otáčej nohu mezi brzdou a plynem. Neměj ji pod brzdou, protože se ti jinak bude špatně dělat meziplyn.

 • Mikropohyby s volantem

  Nedělej jemné pohyby s volantem v zatáčce. Používej je pouze pro korekci smyku.

Výhledově
 • Pokročilý pohled

  Čím rychleji jedete, tím dále se musíte dívat po silnici. Při tom ale nesmíte zapomínat na pozorování okolí silnice, kvůli chodcům a zvěři, nebo na pozorování typu povrchu, nebo třeba štěrku ležícího na silnici. To je velmi obtížné a zároveň klíčové pro zvládnutí jízdy. Je to také hlavní důvod, proč je potřeba v průběhu učení sportovní jízdy zrychlovat pozvolně. Přejít na článek >

 • Meziplyn s brzděním

  Patu mějte opřenou o zem. Pravá noha by měla směrovat špičkou lehce vlevo a zešikma doléhat na brzdu, kouskem malíčku musí překrývat plyn. Samotné přidání plynu nedělejte otočením v kotníku, ale celou nohou v kyčli. Tak se udržíte konstantní tlak na brzdu. Práce se spojkou a plynem je totožná jako u meziplynu bez brzdění. Přejít na článek >

 • Brzdění levou nohou

  Nohu (ať už pravou při běžném brzdění, nebo levou v tomto případě) mějte vždy opřenou o patu! Vaše noha by měla být neustále v kontaktu s povrchem pedálu, aby byl začátek brzdění plynulý a hladký. Dejte ale pozor, abyste tak nepřibrzďovali ve chvíli, kdy nechcete. Pro začátek zkuste brzdit na rovná kola stejnou silou, jako brzdíte pravačkou. Do zatáčky postupně brzdný účinek snižujte (nikdy nebrzdit ostře do zatáčky jinak riskujete smyk). To vám pomůže zvýšit přilnavost předních kol do zatáčky, rychleji reagovat v pasáži bez řazení, korigovat drift, nebo jako pojistka pro nečekané situace na okresce. Netrénujte brzdění levou ve velmi nízké rychlosti, na mokru, nebo v noci. Tyto faktory řidiče odvádí od koncentrace. Netrénujte samozřejmě ani v případě, že blízko za vámi jede jiné auto.

 • Pokročilé brzdění levou nohou

  Zkuste brzdit levou nohou až k apexu. Brzděním levou nohou je možné nastavit auto do smyku, nebo kontrolovat nedotáčivost. Současné použití brzdy a plynu funguje skvěle pro stabilizování auta v nájezdu do zatáčky - říkám tomu zalepení auta do zatáčky.

 • Jízda v noci

  Při jízdě na okresce je důležité pohled rozšířit i do stran za škarpu, kde může stát zvěř, nebo i chodci. To je v noci ještě obtížnější a je nutné jízdu v noci trénovat. Pokud vám něco na silnici, nebo v jejím okolí uniklo, jedete moc rychle.

  Noc má ale i své výhody. Protijedoucí auto je vidět daleko dopředu podle světel. Je důležité dívat se skrz stromy, na svodidla, nebo na bok auta před vámi, kde můžete spatřit světelný kužel. Správný rytmus v noci není jízda na 100%, ale na 75%. Přejít na článek >

 • Jízda na mokru a sněhu

  Na mokru a na sněhu změňte stopu a apex si posuňte dál do zatáčky. Brzdění přichází dřív a je ještě plynulejší a jemnější. Při jízdě si nechávejte rezervu na řešení nečekaných situací. Zvláštní důraz je kladen na plynulost jízdy a jemnost ovládání volantu a pedálů.

 • Jízda bez jízdních asistentů

  Návyky se nemění ani s vypnutými asistenty. Nutné je ale klást důraz na plynulou jízdu a uvolnění těla. Nebuďte ve stresu a pomáhejte si brzděním levou nohou. Při smyku neubírejte plyn prudce, ale jen pomalu a plynule.

 • Čtení neznámé okresky

  První průjezd jeďte vždy z volna a snažte se správným pohledem číst terén a znaky, které vám napoví profil silnice. Snažte se už na první průjezd o správnou a čistou stopu, čehož snáz docílíte pomalou jízdou. Silnici si rozdělte na úseky podle charakteru a do paměti si doplňujte detaily s každým průjezdem. Přejít na článek >

 • Správná stopa v zatáčce

  Na okresce volte vždy stopu na pozdní apex. Vždy se s předstihem dívejte do zatáček, ke kterým přijíždíte a podle toho upravte dráhu auta, tak abyste zůstali v bezpečí, na konci zatáčky byli vždy ve svém pruhu a zatáčku projeli co největším obloukem. Auto se tak zklidní a jízda bude bezpečnější.

  Na začátek si zkuste zapamatovat místa, kde máte apexy a podle chování auta, počasí, stavu pneu a brzd se snařte stopu uzpůsobit tomu, abyste zatáčku projeli co nejrychleji. K tomu budete muset být velmi přesní, abyste se trefili do správného nájezdu do zatáčky, jinak bude ve vyšší a vysoké rychlosti těžké dostat auto na apex. Přejít na článek >

 • Předjíždění

  Při předjíždění je nutné kontrolovat vzdálenost od auta vpředu, spočítat si správné načasování, kdy se rozjet, jak daleko zajet do protisměru a na co si dát pozor (odbočování aut z kolony, vedlejší silnice na rychlém úseku, předjíždění ze zatáčky)

 • Krizové brzdění

  Nikdo si nepřeje zažít krizovou situaci v provozu, ale je dobré se na ni připravit a pak v takových situacích umět zareagovat. Při krizovém brzdění, ať je v jakékoliv rychlosti, je nutné nechat volant rovně a sešlápnout brzdu velmi důrazně a co nejrychleji. Nedívat se do případného místa srážky, ale pohledem hledat bezpečný prostor pro vyhnutí. Při vyhýbacím manévru brzdu uvolnit.

 • Vyhýbací manévr

  Při vyhýbacím manévru je potřeba provést správně 4 fáze (u automatu 3 fáze, odpadá vyšlápnutí spojky):

  1) Co nejrychleji a intenzivně začít brzdit až do vyhýbání.
  2) Vyšlápnout spojku a pustit brzdu, ať auto zatočí snáz.
  3) Pohled při vyhýbacím manévru veďte vždy tam, kam chcete jet. Nedívejte se strnule na překážku nebo na místo, kde očekáváte srážku.
  4) Plynule zatočte volantem a nesnažte se vytvořit co největší rejd. Při snaze otočit rychle a co nejvíc, se totiž mohou pneumatiky dostat do úhlu, kdy ztratí přilnavost.

Přehled hodnocení

Kam dál?